Få hjælp til Min Sidste Vilje

START DIALOGEN OM LIVETS SLUTNING, MENS DU HAR OVERSKUD TIL AT TAGE DEN

Mit udgangspunkt for at tale om ’Min Sidste Vilje’ er at skabe dialog. Dialog mellem venner og familie, far og mor, søskende, børn, børnebørn og oldebørn.

 

Dialogen skal give os viden om hinanden og rejsen gennem livet. En forståelse for hvem vi er, hvad vi er rundet af, og den vi ønsker at være.

 

En dialog, som måske bidrager til en åbning af vores bevidsthed om, at livet er unikt – somme-tider smukt – og en accept af, at livet, uanset hvad vi måtte tænke om det, også har en ende.

FÅ HJÆLP TIL MIN SIDSTE VILJE

SÅDAN SKRIVER DU EN PERSONLIG 'MIN SIDSTE VILJE' 

 

Først og fremmest. ’Min Sidste Vilje’ er ikke juridisk bindende på samme måde som et testamente. ’Min Sidste Vilje’ er en hjælp til at beskrive ønsker til DIN begravelse.

JEG VIL SKABE DIALOG MELLEM DIG OG FAMILIEN


Det er derfor vigtigt for mig at understrege, at min hensigt og mit udgangspunkt for overhovedet at tale om ’Min Sidste Vilje’ er, at skabe dialog. Dialog mellem venner og familie, far og mor, søskende, børn, børnebørn og oldebørn. Dialog, som giver os viden om hinanden og rejsen gennem livet, en forståelse for hvem vi er, hvad vi er rundet af og den, vi ønsker at være.

 

En dialog, som måske også vil bidrage til en åbning af vores bevidsthed om, at livet er unikt – sommetider smukt – og en accept af, at livet, uanset hvad vi måtte tænke om det, også har en ende. 

 

DET ER IKKE VALGET AF KISTER OG URNER DER ER DET VIGTIGE
 

Som bedemand ligger det ligefor at tale specifikt om valg af kiste, urne, pynt, dødsannonce, gravsten mv. - de varer, som bedemanden enten sælger eller formidler salget af. Valgmulighederne bliver flere og flere. Hensynet til bæredygtighed og alternative gravsteder bliver mere og mere almindeligt. For rigtig mange mennesker – især for mange ældre mænd - har det dog ikke den store betydning, om de kommer herfra i en kiste af fyrretræ eller spåner, så længe der ikke er glimmer eller guirlander på siden.
 

I de mange samtaler med pårørende, jeg har haft som bedemand, er det heller ikke mit indtryk, at det sværeste for de pårørende ligger i det konkrete valg af kiste og urne, men derimod i forhold til de overordnede tanker, som afdøde kan have gjort sig omkring den sidste afsked. Ofte har en samtale om emnet ikke fundet sted. Døden er ikke et emne, vi taler om. Vi udskyder det til det sidste, og nogle gange bliver det for sent.

 

Der er mange spørgsmål omkring døden, som vi i det daglige undlader at stille hinanden, og hvis vi endelig får spurgt, er svaret sjældent præcist. Vi har en tendens til kun at tale om døden, når den står for døren eller er til stede. Måske er det tidspunktet, hvor døden er sværest at tale om. Når vi derfor en sjælden gang nærmer os emnet, ender det derfor ofte i form af henkastede bemærkninger.
 

VÆRDIGHEDSTERAPI ER DESVÆRRE IKKE ALLE FORUNDT

På flere hospicer opererer man med noget, som kaldes værdighedsterapi. Det er kort fortalt en måde hvorpå man sætter fokus på patientens – den døendes – værdier og vaner. Med inddragelse af familien er denne terapi en fantastisk mulighed for at give den døende og familien en sund, balanceret og personlig afsked.

 

Som bedemand kunne jeg ønske, at vi i Danmark havde de nødvendige ressourcer til, at alle døende kom forbi et hospice. Hospice er vores velfærdssamfunds flagskib. Viden, ekspertise, inddragelse og medmenneskelighed på et niveau, som overgår alles forventninger. Intet mindre.

 

VED AT UDFYLDE 'MIN SIDSTE VILJE' KAN DU HJÆLPE DEM, DU ELSKER MEST

Det gælder for alle uanset trossamfund, uanset medlemskab af folkekirken eller ej. Tvivlen er ikke en behagelig følelse, når endelige og uomgørlige beslutninger skal træffes på vegne af et kært og elsket familiemedlem. De pårørende føler sig usikre på, om de henkastede bemærkninger var et reelt ønske, en form for ironi, noget, der blot blev sagt i sjov, eller måske i et øjebliks vrede over præstens prædiken eller frustration over en god ven eller venindes for tidlige bortgang.
 

De fleste pårørende ønsker at respektere afdødes ønsker og afholde en højtidelighed i afdødes ånd. 
For de pårørende kan det derfor være en stor hjælp at udfylde 'Min Sidste Vilje'.

 

For et medlem af folkekirken kan det f.eks. give god mening at udfylde ønsker til salmer, men da det i dag er det reglen fremfor undtagelsen, at medlemmerne fortrinsvis besøger kirken i forbindelse med dåb og bryllup, er kendskabet til salmerne ikke så godt.

 

Præsten er en stor hjælp, når det kommer til valg af salmer. Hvis kendskabet til salmer er ikke eksisterende, anbefaler jeg i stedet for, at man i Min Sidste Vilje vælger en sang, som man holder af. Enten fordi man har sunget den for børnebørnene, fordi man har danset tæt med ens ægtefælle til sangen eller måske fordi man slet og ret synes, det er en smuk sang, som man gerne vil give videre. En sang, som knytter sig til afdøde, bidrager til at gøre højtideligheden personlig.

 

I det hele taget kan det være en stor hjælp for pårørende, hvis der i Min Sidste Vilje står ønsker, som kan bidrage til at højtideligheden kan blive så personlig som mulig. Med personligt mener jeg her, at man skal kunne genkende den afdøde i højtidelighedens form og indhold.

 

En sang behøver ikke nødvendigvis at kunne synges som fællessang akkompagneret på orgel. Folkekirkens organister og kor er uddannet på konservatoriet og mestrer både klaver og andre instrumenter. Derudover står der uden for folkekirken en hær af dygtige musikere klar til at assistere. En bluetooth-højtaler og en telefon kan også anvendes til at afspille yndlingsmusikken. I folkekirken sker det oftest efter præstens tale. Alternativt som præ- eller postludium. 
 

ET PERSONLIGT BIDRAG GØR EN STOR FORSKEL 

 

Hvis et menneske med relation til afdøde eller afdødes familie kan stå for fremførelsen af en sang, tale, digt, eller andet, forstærker det selvfølgelig det personlige ved afskeden eller højtideligheden. 


Som pårørende er det vigtigt at huske på at det, at holde en personlig tale, synge eller spille en sang ved en højtidelighed for ens kære, ikke er en optræden. Det er et bidrag til mindet og afskeden og behøver ikke være perfekt. Bliver man overvældet i situationen, er det helt naturligt. Alle vil forstå det.

 

Aftal evt. med den øvrige familie, bedemanden eller præsten, hvordan I kommer videre, hvis modet pludselig svigter eller det af andre årsager bliver umuligt at gennemføre. Der findes mange gode måder at løse det på og ofte kan din viden om, at hjælpen og støtten er til rådighed, give den nødvendige ro til at kunne gennemføre.


Måske er det ikke sang og musik, som fylder mest i dit liv? Måske er det noget helt andet, der skal til for at sætte et personligt præg på din højtidelighed. Oplæsning fra Villy Sørensens ’Vejrdage’, alternativ kistepynt, at mørkt tøj frabedes til højtideligheden, opfordring til at skrive en sidste hilsen på kisten med sort sprittusch, børnebørns tegninger på urnen, firmabilen (f.eks. Vito’en) i stedet for rustvognen, eller i den mere løsslupne afdeling; konfettikanoner og sæbebobler som alternativ til kasteroser, en gravøl omkring rustvognen i stedet for kaffe og kage på kroen.

 

Man har lov at spørge, om det lader sig gøre?

 

VÆLG ET GRAVSTED DER GIVER MEST MENING FOR DIG


For min generation gælder, at vi har været meget mobile. Et eksempel: Født på Fyn, studeret i København og udlandet, senere bosat, børn og arbejde i Nordjylland.

 

Hvor skal højtideligheden afholdes og hvor bør gravstedet være?

 

Er det i Odense sammen med mormor og morfar?

 

I Nørre Lyndelse sammen med mor, bonusfar og bonusbror?

 

I Nordjylland, hvor børnene bor? Hvem ved, hvor de bor om 20 år?

 

Skriv dine ønsker ned. Lad din højtidelighed finde sted der, hvor du havde de fleste sociale forbindelser.

 

Gravstedet bør være, hvor det giver bedst mening for dig.

START MED DE OVERORDNEDE LINJER


Det er som nævnt de overordnede linjer, som mange familier undlader at tale om. Hvis du ikke ønsker detaljeret at udfylde Min Sidste Vilje, så angiv de overordnede tanker, du gør dig.

 

Eksempler:

 

  • Så længe det er bæredygtigt.

  • Så billigt og personligt, som muligt.

  • At fiske har været mit halve liv.

  • Eftersom jeg er tømrer, skal kisten selvfølgelig være af træ.

  • Synes du det er spild af penge at pynte kisten med blomster, og sætter du økonomien højest, så skriv det, men skriv samtidig hvad der betyder noget for dig.

  • En tekst, du ønsker, skal være udgangspunkt for dine kæres afsked med dig. Det kan være titlen på en roman, et digt, et citat fra en sagn med Bamses Venner eller et tekststykke fra Siddhartha. Så længe dine pårørende kan genkende dig i teksten. 
 

I 'MIN SIDSTE VILJE' BESVARER DU FX DISSE SPØRGSMÅL:

• Begraves (jordfæstes) eller bisættes (kremeres)?
• Hvilken kiste?
• Hvilken urne?
• Hvilket tøj skal du have på?
• Hvordan skal kisten pyntes?
• Skal højtideligheden foregå i stilhed?
• Hvor skal højtideligheden afholdes?
• Skal der være en præst til stede?
• Hvilke salmer eller sange skal synges?
• Skal der indrykkes en dødsannonce?
• Hvilken kirkegård og hvilken gravstedsform?
• Skal asken strøes over åbent hav?
• Skal der afholdes mindesamvær?
• Hvad skal der ske med din digitale arv?

Flere af disse emner vil blive behandlet i kommende artikler.  

min-sidste-vilje.png