Bedemand Trenskow på Almen Kirkegården.jpg

NÅR ET MENNESKE DØR, ER DER MANGE TING AT SE TIL. 

Der er meget, som kræver handling, og opmærksomhed, efter et dødsfald.

 

Det kan f.eks. være at holde øje med det tomme hus, at tømme køleskab og fryser eller sørge for pasning af eventuelle husdyr.

 

Visse ting bør gøres med det samme. Andet kan vente lidt.

 

Listen nedenfor kan hjælpe dig til at få et overblik. Du er også altid velkommen til at kontakte mig. Jeg svarer gerne på dine spørgsmål.

FÅ HJÆLP TIL ET BEDRE OVERBLIK

DENNE LISTE KAN HJÆLPE DIG TIL AT FÅ BEDRE OVERBLIK

 

Der er meget, som kræver handling og opmærksomhed efter et dødsfald. Det kan f.eks. være at holde øje med det tomme hus, at tømme køleskab og fryser og sørge for pasning af eventuelle husdyr.

KONTAKT TIL MYNDIGHEDERNE

Bedemanden udfærdiger og indsender dødsanmeldelsen. Herfra får offentlige myndigheder besked om dødsfaldet. Det gælder også skifteretten. 

Når folkeregisteret har registreret dødsfaldet, modtager alle, som er koblet til dette system, automatisk besked. Forsikringsselskaber, pensionskasser og ATP, går herefter i gang med at udbetale eventuelle beløb til de efterladte.

SKIFTERETTEN

Når Skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen, går skifteretten straks i gang med at behandle boet. Du bliver kontaktet enten via e-Boks eller pr. brev og bedt om at indsende nødvendig dokumentation. Ofte er mødet med skifteretten et telefonopkald. Dette er for mange mere behageligt end personligt fremmøde.

 

FORSIKRINGER

Som udgangspunkt vil forsikringsselskaberne automatisk få besked om dødsfaldet. Som ægtefælle eller samlever kan det dog være nødvendigt, at man kontakter forsikringsselskaberne. Det gælder f.eks. ved ændring af forsikringstagernavnet eller for at opnå en hurtigere ekspeditionstid.

- Livsforsikring

- Gruppeliv

- Ulykkesforsikring

- Hus

- Sommerhus

- Rejse

- Bil / Båd

- Andet

FAGFORENING

 

Bedemanden giver gerne besked til fagforeningen om dødsfaldet. Husk derfor altid at fortælle bedemanden om evt. medlemskab af fagforening. Ved udbetalinger fra fagforeningen, kan det være nødvendigt at sende en kopi af dåbs- og vielsesattest som dokumentation. 

 

- Kopi af attester

 

HUS ELLER LEJEMÅL

Bor man i eget hus, er der normalt ingen store ændringer, som man er nødt til at foretage. Rådfør dig dog gerne med en advokat.

Bor man til leje kan det være nødvendigt at opsige et lejemål eller ændre lejers navn.

 

- Opsige lejemål - skriftligt

- Ændre navn på lejekontrakt

 

POSTEN

 

Ønsker man at få den afdødes post videresendt, skal man fra Skifteretten have en attest, som giver ret til dette.  

 

LICENS

 

Licensen afmeldes automatisk via folkeregisteret.

 

PENGEINSTITUT.

 

Pengeinstituttet får automatisk besked fra folkeregisteret og lukker herefter den afdødes konti og fælleskonti. Har man som ægtefælle eller samboende fælles konti, vil det være en god idé, at man hurtigst muligt får oprettet en ny konto, som nye indbetalinger fra ATP, pensioner, løn mv. kan indbetales til. Hermed sikrer man sig, at nye indbetalinger kan bruges, indtil de fælles konti igen bliver frigivet og åbnet.

 

- Oprette ny konto

- Betalingsservice – gennemgå aftaler på afdødes konti

 

DETTE BØR DU AFMELDE

- Indkaldelse fra sygehus

- El, gas, olie 

- Vinduespudser

- Aviser og ugeblade

- Telefon og internet

- Medlemskontingenter

- Snerydning

- Hjemmepleje

 

ANDRE TING, SOM BØR ÆNDRES

 

- Skatteforhold

- Boligsikring 

- Varmehjælp

 

HUSK OGSÅ

- Medicin retur til apotek

- Returnere hjælpemidler (husk kvittering)

- Tømme køleskab/fryser

- Vande blomster

- Kontrol af opvarmning

- Jagttegn/våben (kontakt politiet)


 

Blomsterpige

ØNSKER DU EN HØJTIDELIGHED UDEN FOR KIRKEN?

Har du et ønske om en alternativ begravelse, kan du hos TRENSKOW få hjælp til det hele. I fællesskab sammensætter vi netop den afsked, du ønsker, og hjælper dig både med form og indhold. TRENSKOW samarbejder med musikere, som gerne hjælper som solist, akkompagnatør eller med sang inden for forskellige stilarter. 

Har I behov for at bedemanden leder selve ceremonien, gør vi det gerne.

VI ER BEDEMAND FOR ALLE

Trenskow-Web-Religioner.png