SE HER OM DU KAN FÅ ØKONOMISK HJÆLP TIL BEGRAVELSEN ELLER BISÆTTELSEN

Hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring, kan du som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen.

 

Hvor meget du kan få i begravelseshjælp, afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

KAN DU FÅ BEGRAVELSESHJÆLP?

IMG_0013_edited_edited_edited.png

MULIGHEDERNE FOR BEGRAVELSESHJÆLP I AALBORG

Hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring, kan du som pårørende få begravelseshjælp, hvis det
er dig, der står for begravelsen. Hvor meget du kan få i begravelseshjælp, afhænger af afdødes alder,
familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.


MINIMUMSBELØBET FOR BEGRAVELSESHJÆLP


Uafhængig af formue har alle, som er født før den 1. april 1957 krav på minimumsbeløbet, som er kr.
1.050,- Beløbet vil oftest fremgå af prisoverslaget fra bedemanden.


DEN FORMUEAFHÆNGIGE BEGRAVELSESHJÆLP


Alle uden ægtefælle og med formue ≤ kr. 19.150,- kan få kr. 11.650,- i begravelseshjælp fra det
offentlige. Den formueafhængige begravelseshjælp nedsættes krone for krone med det beløb
hvormed formuen overstiger kr. 19.550,- og bortfalder således hvis boet udgør ≥ kr. 31.200,-

 

Alle med ægtefælle eller børn under 18 år med samlet formue ≤ kr. 38.200,- kan ligeledes få kr.
11.650,- i begravelseshjælp fra det offentlige.

 

Begravelseshjælp nedsættes også her krone for krone med det beløb hvormed formuen overstiger kr. 38.950,- og bortfalder således hvis den samlede formue udgør ≥ kr. 50.600,-


Eksempler på formue kan være:

 

  • indestående i banken

  • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier

  • kontanter

  • ejendomsværdi

  • værdi af andele i andelsboligforeninger

  • anparter og investeringsbeviser

  • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom

  • beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet

  • dokumenteret gæld

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb på kr. 9.750,- Dette gælder også børn, som er dødfødte.

Udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen indgår ikke i opgørelsen
af formuen. 

 

Begravelsesomkostningerne betales af boet i det omfang, der er midler til det.

Trenskow_bomærke_skærm.png

PERSONLIGT • BÆREDYGTIGT  • TRYGT